เนื้อไก่อบ

 • ไก่บดหุ้มครันชี่น่องไก่

  ขนาด : 5 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK19K

  ราคา : 0 B
 • ไก่หุ้มกระดูกผูกเล็ก

  ขนาด : 5 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK21K

  ราคา : 0 B
 • ไก่หุ้มครันชี่นิ่ม

  ขนาด : 8 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK27K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันแท่งเกลียวขาวใหญ่

  ขนาด : 8 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK29K

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่เสียบครันชี่

  ขนาด : 7 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK30K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันครันชี่เล็ก

  ขนาด : 11 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK33K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันปลาแผ่น

  ขนาด : 8 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK43K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันปลาเส้น

  ขนาด : 7 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK47K

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่อบแห้ง

  ขนาด : 200 กรัม
  รหัสสินค้า : CK51A

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่เส้นนิ่ม

  ขนาด :
  รหัสสินค้า : CK54A

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันแท่งเกลียวขาวเล็ก

  ขนาด : 20 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK55A

  ราคา : 0 B
 • ไก่บดหุ้มครันชี่เล็ก

  ขนาด : 25 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK56A

  ราคา : 0 B
 • ไก่หุ้มครันชี่นิ่ม

  ขนาด : 200 กรัม
  รหัสสินค้า : CK57A

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่หุ้มครันชี่

  ขนาด : 10 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK61A

  ราคา : 0 B
 • ไก่หุ้มมันชี่

  ขนาด : 16 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK62A

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันปลาแผ่น

  ขนาด : 16 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK63A

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันครันชี่ใหญ่

  ขนาด : 16 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK64A

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันกระดูกผูก

  ขนาด : 11 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK65A

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันปลาเส้น

  ขนาด : 15 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK67A

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่อบแห้ง

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CK81K

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่นิ่ม

  ขนาด : 450 กรัม
  รหัสสินค้า : CK82K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันครันชี่เล็ก

  ขนาด : 45 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK83K

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่เส้นนิ่ม

  ขนาด : 450 กรัม
  รหัสสินค้า : CK84K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันแท่งเกลียวขาวเล็ก

  ขนาด : 40 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK85K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันปลาเส้น

  ขนาด : 30 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK87K

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่หุ้มครันชี่

  ขนาด : 20 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK91K

  ราคา : 0 B
 • ไก่หุ้มมันชี่

  ขนาด : 32 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK92K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันครันชี่ใหญ่

  ขนาด : 32 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK94K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันกระดูกผูก

  ขนาด : 22 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK95K

  ราคา : 0 B
 • ไก่บดหุ้มครันชี่เล็ก

  ขนาด : 50 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK97K

  ราคา : 0 B
 • สันในไก่อบกรอบ

  ขนาด : 350 กรัม
  รหัสสินค้า : CK99K

  ราคา : 0 B
 • ไก่หุ้มครันชี่นิ่ม

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CK107K

  ราคา : 0 B
 • ไก่พันปลาแผ่น

  ขนาด : 32 ชิ้น
  รหัสสินค้า : CK93K

  ราคา : 0 B