หวีแปรง/กรรไกรตัดแต่งขน

 • สลิคเกอร์ 1 ด้าน

  ขนาด : 2.25
  รหัสสินค้า : HB02

  ราคา : 0 B
 • สลิคเกอร์ 1 ด้าน

  ขนาด : 2.25
  รหัสสินค้า : HB04

  ราคา : 0 B
 • สลิคเกอร์ 2 ด้าน (ลวด/ขน)

  ขนาด : 2.25
  รหัสสินค้า : HB06

  ราคา : 0 B
 • หวีแปรงขนสุนัข 2 ด้าน (ลวด/ขน)

  ขนาด : 7.25
  รหัสสินค้า : HB08

  ราคา : 0 B
 • หวีแปรงขนสุนัข 2 ด้าน (ลวด/ขน)

  ขนาด : 7.75
  รหัสสินค้า : HB10

  ราคา : 0 B
 • แปรงขนสุนัข/แมว 1 ด้าน

  ขนาด : 6
  รหัสสินค้า : HB12

  ราคา : 0 B
 • แปรงขนสุนัข/แมว 1 ด้าน(ขนหมู)

  ขนาด : 7.5
  รหัสสินค้า : HB14

  ราคา : 0 B
 • เหล็กสุนัข 23 ซี่

  ขนาด : 23 ซี่ ด้าม 8
  รหัสสินค้า : HB22

  ราคา : 0 B
 • หวีเหล็กสุนัข 37 ซี่

  ขนาด : 37 ซี่ ด้าม 8
  รหัสสินค้า : HB24

  ราคา : 0 B
 • หวีเหล็กสุนัขฟันปลา 37 ซี่

  ขนาด : 37 ซี่ ด้าม 8
  รหัสสินค้า : HB26

  ราคา : 0 B
 • หวีเหล็กสุนัข 88 ซี่ (เห็บหมัด)

  ขนาด : 88 ซี่ ด้าม 8
  รหัสสินค้า : HB28

  ราคา : 0 B
 • กรรไกรตัดเล็บ

  ขนาด : ด้าม 4
  รหัสสินค้า : HB42

  ราคา : 0 B
 • คีมตัดเล็บ

  ขนาด : ด้าม 5.5
  รหัสสินค้า : HB44

  ราคา : 0 B
 • คีมตัดเล็บ

  ขนาด : ด้าม 6.375
  รหัสสินค้า : HB46

  ราคา : 0 B
 • ที่ตัดเล็บกิโยติน

  ขนาด : ด้าม 5.5
  รหัสสินค้า : HB48

  ราคา : 0 B