อาหารกระป๋อง

 • เนื้อไก่ในเยลลี่

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CF02

  ราคา : 0 B
 • ทูน่าเนื้อแดงในเยลลี่

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CF12

  ราคา : 0 B
 • ปลาซาร์ดีนในเยลลี่

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CF14

  ราคา : 0 B
 • ปลาทูน่าในเกรวี่

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CF16

  ราคา : 0 B
 • ปลาซาดีนในเกรวี่

  ขนาด : 400 กรัม
  รหัสสินค้า : CF18

  ราคา : 0 B
 • ชังค์สอินเกรวี่ กับไก่

  ขนาด : 415 กรัม
  รหัสสินค้า : CF20

  ราคา : 0 B
 • ชังค์สอินเกรวี่ รสปลา

  ขนาด : 415 กรัม
  รหัสสินค้า : CF21

  ราคา : 0 B
 • ชังค์สอินเกรวี่ กับไก่และผัก

  ขนาด : 415 กรัม
  รหัสสินค้า : CF22

  ราคา : 0 B
 • ชังค์สอินเกรวี่ กับเป็ด

  ขนาด : 415 กรัม
  รหัสสินค้า : CF23

  ราคา : 0 B
 • ชังค์สอินเกรวี่ รสหมู

  ขนาด : 415 กรัม
  รหัสสินค้า : CF24

  ราคา : 0 B
 • ชังค์สอินเกรวี่ กับไก่งวง

  ขนาด : 415 กรัม
  รหัสสินค้า : CF25

  ราคา : 0 B
 • นมแพะกระป๋อง

  ขนาด : 400 ml
  รหัสสินค้า : ML02

  ราคา : 0 B